Wersja mobilna witryny ProfessionalCare24

Poradnik eksperta

 • W medycynie mianem pacjenta starszego określa się osoby, które skończyły 65 lat. Trzeba pamiętać, że grupa tych podopiecznych nie jest jednorodna, co wynika po części z szybkości zachodzenia procesów starzenia, ale także z postępów w chorobie i przyjmowania różnych leków.

  więcej
 • Stoma, lub inaczej stomia, to chirurgiczne wyłonienie jelita grubego poprzez powłoki brzuszne. Zabieg ten jest wykonywany w momencie, kiedy istnieje potrzeba usunięcia części lub całości wspomnianego już wcześniej jelita albo odbytnicy lub pęcherza moczowego.

  więcej
 • Starzenie się organizmu jest procesem fizjologicznym i pojawia się wraz z wiekiem. O jego szybkości decyduje głównie czynnik genetyczny, jednak wpływ na jego przyspieszenie ma również wiele czynników zewnętrznych, takich jak: miejsce zamieszkania, przebyte choroby, stres lub niewłaściwa dieta.

  więcej
 • Starzenie się to nie tylko pogorszający się stan zdrowia i zmiany w zakresie psychologicznym oraz społecznym. Wraz z pojawieniem się niezdolności przeciwstawienia się zmianie, w życiu seniora obecny jest również spadek zdolności adaptacyjnych.

  więcej
 • Wiek nie dyskwalifikuje seniora z aktywności fizycznej. Ruch w jego przypadku jest jak najbardziej wskazany. Należy jednak pamiętać o jego ograniczeniach, a przy wyborze aktywności uwzględnić jego ewentualne chorzenia.

  więcej
 • W opiece nad osobami starszymi możesz spotkać się z podopiecznymi cierpiącymi na różnego rodzaju dolegliwości i schorzenia. Mając ich świadomość, powinieneś nie tylko wiedzieć, jak się nim odpowiednio opiekować, w czym będziesz musiał mu pomóc i jakie leki podawać, ale też jak prawidłowo ułożyć jego tygodniowy jadłospis.

  więcej
 • Najczęściej u osób starszych wykrywana jest cukrzyca typu 2. Po 65. roku życia choruje na nią około 40% osób. Niektórzy są zdania, że to już epidemia, która pomimo postępu w dziedzinie medycyny wciąż się rozprzestrzenia.

  więcej
 • Starszych osób podróżuje coraz więcej, chętniej wyjeżdżają na wakacje, realizują swoje marzenia z młodych lat, otwierają się na nowe kultury, miejsca i ludzi. Jedni preferują zwiedzanie, inni z kolei leniwy wypoczynek, a są też tacy, którzy chętnie połączyliby te dwie formy wakacji.

  więcej
 • Wraz z zaawansowanym wiekiem, wiele osób uskarża się na dolegliwości bólowe związane z ruchem. Mimo iż najprostszym sposobem na zniwelowanie tych nieprzyjemnych odczuć jest sięgnięcie po środki przeciwbólowe, również rozwiązania fizjoterapeutyczne mogą przynieść ulgę i pozwolić na zachowanie niezależności.

  więcej
 • Społeczeństwa starzeją się, co oznacza, że liczba osób, które mogą zmagać się z demencją starczą nieustannie się powiększa. Zachodzenie procesów uszkadzających mózg oraz powiązanie ich z podeszłym wiekiem może wpływać na pojawienie się pierwszych objawów otępienia starczego.

  więcej

REKRUTACJA 24/7

534 934 134

APLIKUJ TERAZ

Przed zaznaczeniem jakiejkolwiek zgody zapoznaj z informacjami podanymi tutaj - pokaż tekst pouczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci informacji o moim wzroście, wadze, informacji czy jestem osobą paląca czy niepalącą przez Współadministrtorów Danych Osobowych: Professional Care 24 dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). ...rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e- mail, numeru telefonu, informacji o moich kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym, znajomości języka niemieckiego, daty urodzenia przez Współadministrtorów Danych Osobowych: Professional Care 24 dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). ...rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podanych w przesłanej wiadomości przez Współadministratorów Danych Osobowych: Professional Care 24 w celach przysłania informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Współadministratorów Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). ...rozwiń

Pozostałe dane niezbędne do stworzenia profilu kandydata pobierzemy podczas rozmowy telefonicznej

* pola wymagane
Nie znasz języka a masz
doświadczenie?
zobacz kursy języka niemieckiego
Znasz język Niemiecki a nie masz
doświadczenia?
zobacz kursy dla opiekunek

Pouczenie:

 • Współadministratorami Danych Osobowych są:
  1. Professional Care 24 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Graniczna 9/1b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520777, NIP 9562308104, REGON 341610929,
  2. Professional Care 24 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 145a/19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625361, NIP 9562317882, REGON 364431608,
  3. Professional Care sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Graniczna 9/1b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000618403, NIP 9562317534, REGON 364458381,
  4. Professional Home Care 24 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Graniczna 9/1b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000618403, NIP 9562317534, REGON 364458381,
 • Z Współadministratorami Danych Osobowych może się Pani skontaktować pisząc na adres: 87-100 Toruń, ul. Graniczna 9/1b
 • Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Współadministratorów Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: 87-100 Toruń, ul. Graniczna 9/1b, dzwoniąc na numer telefonu 56 471 41 04 lub korzystając z poczty elektronicznej: kadry@professionalcare24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 • Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane również w tym celu [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub na cele marketingowe będą one przechowywane przez okres nieokreślony a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – przyszłe rekrutacje lub marketing usług).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub powszechnie obowiązujących przepisów.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji do proponowanej Pani/Panu oferty pracy oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom powiązanym ze Współadministratorami lub podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji (np. klientom poszukującym opiekuna lub naszym partnerom którzy współpracują z Professional Care 24 przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi opieki).
 • Wyrażenie każdej ze zgód jest w pełni dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, ani też umownym jednak brak wyrażenia pierwszej z nich uniemożliwia nam rozpoczęcie rekrutacji.